Nhà cung cấp giải pháp vật liệu xây dựng chuyên nghiệp

Nhà cung cấp giải pháp vật liệu xây dựng chuyên nghiệp

ĐọC THêM
Cung cấp các giải pháp bê tông vữa

Cung cấp các giải pháp bê tông vữa

ĐọC THêM
Ưu điểm độc đáo về chất lượng và dịch vụ xây dựng thương hiệu

Ưu điểm độc đáo về chất lượng và dịch vụ xây dựng thương hiệu

ĐọC THêM
  • 150+ Các quốc gia được phục vụ
  • 100+ Số nhân viên
  • 2012 Thời gian thành lập

Lợi thế của chúng tôi

Đảm bảo cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất

Đảm bảo cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất

Chất lượng sản phẩm là vấn đề người dùng quan tâm nhất, các xưởng chúng tôi hợp tác không chỉ yêu cầu chất lượng tốt mà chất lượng phải ổn định. Đây là điều quan trọng đầu tiên của chúng tôi trong quản lý sản xuất.

ĐọC THêM

EAST CHEM cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng

Chúng tôi có một quy trình dịch vụ hoàn chỉnh và cung cấp cho bạn dịch vụ theo ba giai đoạn: trước khi bán, giữa bán và sau bán

ĐọC THêM
EAST CHEM cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng
Chuỗi cung ứng ổn định giúp giảm nguy cơ gián đoạn dịch vụ

Chuỗi cung ứng ổn định giúp giảm nguy cơ gián đoạn dịch vụ

Chuỗi cung ứng ổn định giúp giảm nguy cơ gián đoạn dịch vụ

Khi đối mặt với khủng hoảng, các nguồn lực hiện có có thể được cấu hình lại theo thời gian thực, do đó cải thiện tính linh hoạt, tốc độ phản hồi và hiệu quả hợp tác của chuỗi công nghiệp.

ĐọC THêM

Hỗ trợ kỹ thuật trong phân tích sản phẩm, tối ưu hóa công thức

Là một trong những nhà cung cấp phụ gia bê tông tốt nhất tại Trung Quốc, East có đội ngũ kỹ thuật hùng hậu có thể phát huy tối đa ưu điểm của các sản phẩm bê tông trong ứng dụng của bạn. Chúng tôi có kinh nghiệm phong phú trong ngành xây dựng và có thể cung cấp cho khách hàng hỗ trợ kỹ thuật trong việc phân tích sản phẩm, tối ưu hóa công thức, v.v.

ĐọC THêM
Hỗ trợ kỹ thuật trong phân tích sản phẩm, tối ưu hóa công thức

Dịch vụ nhóm

Dịch vụ bán trước
Đặt hàng hỗ trợ
Sẵn sàng chuyển hàng
Theo dõi hậu cần
Bảo hành sau bán hàng

TIN TứC

Chứng chỉ

CUNG CấP CHO BạN CáC GIảI PHáP CHUYêN NGHIệP

ĐọC THêM

GửI INQUIRY NOW!

NHậN BáO GIá
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.